ÇEVREYE DUYARLI TESİS YARIŞMASI BAŞVURU FORMU
SANAYİ TESİSİ KİMLİK BİLGİLERİ
BİLGİ : Başvuru için yükleyeceğiniz bütün dökümanlar "PDF" uzantılı olmak zorundadır. Lütfen başka dosya yüklemeye çalışmayınız.
ÜNVAN :
TESİS ADI :
SEKTÖR :
ADA / PAFTA / PARSEL NUMARASI :
ADRES :
TELEFON NO :
FAX NO :
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :
INTERNET SAYFA ADRESİ :
VERGİ NUMARASI :
İLETİŞİM KURULACAK KİŞİNİN ADI SOYADI :
İLETİŞİM KURULACAK KİŞİNİN İLETİŞİM NO :
İLETİŞİM KURULACAK KİŞİNİN EMAİLİ :
TESİS KATEGORİSİ :      
Birden fazla dosya eklemek istediğinizde lütfen dosyalarınızı aynı dizinde bulundurarak "CTRL" tuşuna basarak çoklu seçim yapabilirsiniz.
BAŞVURU KRİTERLERİ
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Var ise Lütfen Belgeleyiniz .
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Son 2 Yılda Çevre Mevzuatına ve OSB mevzuatına uygunsuzluk Nedeni İle İdari Yaptırım Uygulandı Mı ?
Hayır ise her iki kurumdan ayrı resmi yazı olarak belgeleyiniz. Belgelemeyen firmaların yarışma katılım hakkı bulunmayacaktır.
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre alınan belgeler
(Kapasite raporu ve ÇED ilgili belgeler) Var ise Lütfen Belgeleyiniz
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Çevre İzni ve lisans (Konusunu Belirtiniz) belgeleri
Var ise Lütfen Belgeleyiniz (kapasite raporu lisans belgesi muafiyet belgesi)
       


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
1. TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARI VE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ
Firmanızda kullanılan doğal kaynaklar üretilen veya kullanılan hammaddeler su ve enerji miktarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar var mı?
Doğal kaynak ,su ,enerji,hammadde çalışamaların her birini ayrı doküman olarak yükleyiniz.
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Hammadde ve enerjide atıklardan faydalanılıyor mu?
Var İse Lütfen Detaylı Olarak Açıklayınız ve belgeleyiniz.
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Üretilen ürünün çevre dostu olması (örnek: biyolojik olarak geri dönüşebilen ürünler gibi) için çalışmalar var mı?
Tercihen ISO 14067 ürün karbon ayakizi, çevre etiketi belgeleriniz var ise yükleyiniz.
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Doğal Kaynakların ve Enerji Kullanımında Tasarruf/Geri Dönüşüm/Geri Kullanım/Temiz Üretim Teknolojileri Uygulamaları var mı?
Tercihen Karbon Ayakizi, Su Ayakizi çalışmaları, hesaplama raporları , doğrulama raporları, ZDHC, EKÖK Belgeleriniz var ise yükleyiniz.
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
2. ÇEVRE ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Çevre Eğitimi ve Bilinçlendirme Çalışmaları (Kurum İçi ve Kurum Dışı)
Var ise Lütfen Detaylı Açıklama Yapınız ve Belgeleyiniz
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Çevreci STK’ lar ile işbirliği çalışmaları
Var ise Lütfen Detaylı Açıklama Yapınız ve Belgeleyiniz
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgeniz Var mı?
var ise güncel belgenizi yükleyiniz
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Belgeniz var mı?
(Varsa belgenizi ekleyiniz)
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Diğer belge ve ödülleriniz var mı?
Var ise Belgeleyiniz
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
3.ÇEVRE DENETİMİ
Çevre Görevlisi veya Çevre Yönetimi Birimi) /Çevre Danışmanlık Hizmet Alımı
       


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
4.ATIK SU YÖNETİMİ
Atıksu Bağlantı İzni
(OSB Yönetimince alınan atıksu numunelerine ilişkin son 1 yıla ait analiz sonuçları eklenecektir.)
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Ön Arıtma / Arıtma
Varsa gereklilik belgesi muaf ise OSB den alınan Muafiyet yazısı yüklenmelidir veya Güncel Kanal Bağlantı İzin Belgesi yüklenmelidir.
       


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Arıtma Çamuru Bertaraf Şekli
Ön Arıtma/Arıtma var ise motat sisteminden belge /muaf ise OSB den alınan muafiyet yazısı yüklenmelidir.
     
Atık su geri kazanımı var mı?
Varsa tanıtım belgelerini ekleyiniz.


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
5.ATIK YÖNETİMİ
Atık Yağ Yönetimi
Var ise Lütfen Detaylı Açıklama Yapınız ve Belgeleyiniz (Atık yağ analizleri, son yıla ait atık yağ beyanı vb. eklenecektir)
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Ambalaj Atığı Yönetimi ve Uygulama
Var ise Lütfen Detaylı Açıklama Yapınız ve Belgeleyiniz (son yıla ait Ambalaj Beyanı, raporu, Ambalaj firması ile Sözleşme vb.)
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Sıfır Atık çalışmaları var mı?
Var ise Lütfen Detaylı Açıklama Yapınız ve Belgeleyiniz ( Tercihen sıfır atık bilgi sistemi kaydı ve veri girişi ekran kayıtları )
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Yönetimi Planı ve Uygulama
Var ise son yıla ait lütfen detaylı açıklama yapınız ve belgeleyiniz
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Özel Atık Yönetimi ve Uygulama ( bitkisel atık yağ, elektrikli ve elektronik atıklar, atık pil ve aküler, tıbbi atık)
Belgeleyiniz.
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Onaylı Endüstriyel Atık Yönetim Planı
Var ise Lütfen Detaylı Açıklama Yapınız ve Belgeleyiniz
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Beyanı (son yıla ait )
Var ise Lütfen Belgeleyiniz
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Geçici Depolama İzni;
Var ise Lütfen Belgeleyiniz
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
6.HAVA VE GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ
Hava Emisyonu Yönetimi Uygulamaları
Var ise Lütfen Detaylı Açıklama Yapınız ve Belgeleyiniz(Emisyon teyit ölçümleri, Emisyon azaltıcı tedbirler, yakıt azaltımı, ham madde iyileştirmesi v.b. ve Yöntemler, filtre v.b.)
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Çevresel Gürültü Yönetimi Uygulamaları
Var ise Lütfen Detaylı Açıklama Yapınız ve Belgeleyiniz (Çevresel Gürültü Ölçümü, Akustik raporu, v.b.)
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
7.TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLU YÖNETİMİ
Faaliyet Bilgi Formu doldurma yükümlülüğünüz var mı?
(NACE kodunuzu belirtiniz) Muaf ise belgeleyiniz.
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Onaylanan Faaliyet Bilgi Formu
Var ise Lütfen Belgeleyiniz
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Faaliyet Ön Bilgi Formuı,Ek-4’de yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formu Değerlendirme Kriterlerine göre şüpheli saha listesine dahil midir?
Var ise Lütfen Detaylı Açıklama Yapınız ve Belgeleyiniz
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Endüstriyel kazalar veya doğal afet sonucu meydana gelen endüstriyel kazalar da dahilolmak üzere kaza bildirme veya rapor etme formu veya Ek-5’de verilen Bildirim Formuna şüpheli saha listesine dahil midir?
Var ise Lütfen Detaylı Açıklama Yapınız ve Belgeleyiniz
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Kirlenmiş sahanın veya şüpheli kirlenmiş sahanın değerlendirilmesi sonucu yapılan çalışmalar var mıdır?
Var ise Lütfen Detaylı Açıklama Yapınız ve Belgeleyiniz. SAÖP, analiz raporları, risk değerlendirme raporları, nihai rapor vb.)
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
8.KOKU OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLU
Koku emisyonunlarınızı ölçtürdünüz mü?
Var ise Lütfen Detaylı Açıklama Yapınız ve Belgeleyiniz
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Varsa koku emisyonunlarınızın kontrolu için çalışma yapıldı mı?
Var ise Lütfen Detaylı Açıklama Yapınız ve Belgeleyiniz (Koku emisyonu önleme çalışmaları yanısıra koku emisyonları kontrol altına alındıktan sonraki koku emisyon raporunuzu da ekleyiniz)
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
9.KİMYASAL MADDE YÖNETİMİ
Kimyasal Madde Kullanımınız Mevcutmu?
Evet ise aşağıdaki sorulara E-ÇBS üzerinden gerçekleştirilmiş bildirim dosyaları yüklenecektir.(kimyasal üreticisi ve ithalatçısı olan firmalar Soru 4 ve 5 dosyaları yüklemek zorundalar) Hayır ise taahüt yazısı eklemek zorundadır.
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
BEKRA Bildirimleri
Var ise Lütfen Belgeleyiniz
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
BEKÖP veya Güvenlik Planı
Var ise Lütfen Belgeleyiniz (Kapsam Dışı belgeleri dahil)
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Kimyasal Madde Sınıflandırma ve etiket bildirimi(KKS)
Var ise Lütfen E-ÇBS den KKS bildirimlerini ( SEA sınıflandırma ve Ön MBDF kayıtlarınızı Belgeleyiniz
     


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
Güvenlik Bilgi formları güncel midir?(Akredite kişiler tarafından hazırlanmış ve 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı R.G. uygun olmalıdır. )
(En az 3 adet güncel MSDS formu ile belgeleyiniz. Kimyasal üreticileri ve ithalatçıları E-ÇBS üzerinden GBF bildirimlerinizi belgeleyiniz.
   


Lütfen sadece PDF uzantılı dosya yükleyiniz.
NOT: Bu formda belirtilen tüm beyanlar taahhüt niteliğindedir. Kriterlerle ilgili tüm bilgilerin belgelerle desteklenmesi gerekmektedir.