Rasim ÇAĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Özgür ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nilüfer Ayça KURTCAN AY Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

Ertan DEMİRDÜZEN
Yönetim Kurulu Sayman

Kerem BAYRAK
Yönetim Kurulu Asıl Üye

Sadi Cem TÜRKÜN
Yönetim Kurulu Asıl Üye

Koray UÇAR
Yönetim Kurulu Asıl Üye

Merve ÖZKILIÇ USAL Yönetim Kurulu Asıl Üye

Kübra GÖKŞİMŞEK
Yönetim Kurulu Asıl Üye

Barış TURAN
Yönetim Kurulu Asıl Üye

Gülçin GÜLMEZ
Yönetim Kurulu Asıl Üye