Tarihçe

Bursa OSB’nin BTSO’ya bağlı olarak faaliyet göstermesinden rahatsızlık duyan bir grup sanayici, OSB yönetiminin BTSO meclis üyeleri yerine sadece OSB’ye üye sanayicilerin seçmesine büyük katkı koydu. Meclisten geçen özel bir kanun maddesi ile Bursa OSB’yi BTSO’dan ayırmayı başaran grubun başında sanayici Mustafa Barutçuoğlu geliyordu. Türkiye’nin ilk ve en köklü organize sanayi bölgesi Bursa OSB’yi daha işler hale getirmek için kolları sıvayan başta Mustafa Barutçuoğlu olmak üzere Erol Özkayan, Hüseyin Durmaz, İlker Oral, Mehmet Köristan, Muhammet Etkeser, Ali Hadi Türkay, Yavuz Yiğit, Faik Çelik, Ahmet Parseker, Ali Yükselen, Osman Yılmaz, Vehbi Varlık, Abdullah Bayrak, İhsan İpeker, Dr. Nazım Serhatlı ve Tayfur Coşkunüzer‘den oluşan sanayiciler, böylece 10 Ağustos 2011 tarihinde kısa adı BOSİAD olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’ni kurdu. Böylece bölge sanayicilerinin sıkıntılarını dile getirme ve çözüm bulma konusunda daha aktif olunacak bir döneme başlanmış oldu.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesi, bu bölgede faaliyetlerini yürüten firmaların daha iyi koşullarda hizmet vermelerini sağlamak adına çalışmalarda bulunmak amacıyla kurulan BOSİAD, sanayici ve iş adamlarının birbiriyle kaynaşma ve dayanışmalarını sağlamayı hedefledi.

Üyelerinin hizmet alımı ve kalitesini arttırmak, üyelerinin müşterek ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak amacıyla hareket eden BOSİAD, bu dayanışma ile hem faaliyet gösterdiği sanayi bölgesinin kalkınmasına, bunun vesilesiyle de ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmayı odağında tuttu.

Hiçbir şekilde siyasi bir faaliyet içinde bulunmayan BOSİAD, dernek tüzüğünde yer alan amaç ve çalışma koşullarına uygun faaliyetlerde bulunarak Bursa’nın ve Türkiye’nin ekonomisine daha fazla destek vermeye çalıştı. Her türlü eğitim, sağlık ve sporu destekleyerek, bölgenin kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak için faaliyet gösterdi.

Öte yandan kurucu başkanlığını Barutçuoğlu’nun yaptığı BOSİAD’a sırasıyla Faik Çelik ve İlker Oral başkanlık yaptı. Bu görev Ocak 2017’de de Abdullah Bayrak’a verildi. BOSİAD geçen bu 6 yılda artık ivme kazandı ve Bursa OSB’nin yıldızını parlatan bir dernek oldu. 17 Kurucu üye ile yola çıkan BOSİAD, şu anda 175 üye sayısına ulaştı.

 

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD)

Kuruluş tarihi: 10.08.2011

KURUCU ÜYELER:

 • Mustafa BARUTÇUOĞLU
 • Hüseyin DURMAZ
 • Erol ÖZKAYAN
 • İlker ORAL
 • Mehmet KÖRÜSTAN
 • Muhammed ETKESER
 • Ali Hadi TÜRKAY
 • Yavuz YİĞİT
 • Nazım SERHATLI
 • Sait YILMAZ

 

GENEL KURULLAR:

 1. OLAĞAN GENEL KURUL

TARİH: 21.12.2011

YÖNETİM KURULU:

Mustafa BARUTÇUOĞLU                                YÖN.KUR. BŞK.
Nazım SERHATLI                                             YÖN.KUR. BŞK.YRD.
Abdullah BAYRAK                                             YÖN.KUR. BŞK.YRD.
Rasim ÇAĞAN                                                    DERNEK SEKRETERİ
İlker ORAL                                                          DERNEK SAYMANI
Hüseyin DURMAZ                                             YÖN.KUR. ASİL ÜYESİ
Ahmet PARSEKER                                            YÖN.KUR.  ASİL ÜYESİ
Hasan Ferit SÜNNELİ                                      YÖN.KUR. ASİL ÜYESİ
Baran ÇELİK                                                       YÖN.KUR. ASİL ÜYESİ
Yavuz YİĞİT                                                        YÖN.KUR. ASİL ÜYESİ
Gaffar İhsan İPEKER                                        YÖN.KUR. ASİL ÜYESİ

DENETLEME KURULU:

Ali Hadi TÜRKAY                  DEN.KUR. BŞK.
Osman YILDIZ                       DEN.KUR. ASİL ÜYESİ
Hilmi GÜLCEMAL                DEN.KUR. ASİL ÜYESİ

HAYSİYET DİVANI:

Faik ÇELİK                             HAY.DİVANI  BŞK.
Vehbi VARLIK                       HAY.DİVANI  ASİL ÜYESİ
Muhammed ETKESER        HAY.DİVANI  ASİL ÜYESİ

 

2. OLAĞAN GENEL KURUL

TARİH:  28.03.2013

YÖNETİM KURULU:

 1. Faik ÇELİK                                      YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 2. İlker ORAL                                       YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
 3. Abdullah BAYRAK                         YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
 4. Yavuz YİĞİT                                    DERNEK GENEL SEKRETERİ
 5. Hasan CANDAN                              DERNEK SAYMANI
 6. G.İhsan İPEKER                              YÖNETİM KURULU ASİL ÜYESİ
 7. Ahmet PARSEKER                          YÖNETİM KURULU ASİL ÜYESİ
 8. Ali Hadi TÜRKAY                           YÖNETİM KURULU ASİL ÜYESİ
 9. Murat YUVAKURAN                     YÖNETİM KURULU ASİL ÜYESİ
 10. Turgut ŞAHİN                                  YÖNETİM KURULU ASİL ÜYESİ
 11. Tayfur COŞKUNÜZER                   YÖNETİM KURULU ASİL ÜYESİ

DENETİM KURULU:

H.Ferit SÜNNELİ                                  DENETLEME KURULU BAŞKANI
Rasim ÇAĞAN                                       DENETLEME KURULU ASİL ÜYESİ
Abdullah BURKAY                                DENETLEME KURULU ASİL ÜYESİ

(13.05.2013 tarihli karar ile H. Ferit SÜNNELİ’nin istifası sebebiyle yerine Sami ÇÜMEN DENETLEME KURULU ASİL ÜYELİĞİNE geçmiştir.)

HAYSİYET DİVANI:

Türker ÇİLİNGİR                               HAYSİYET DİVANI BAŞKANI
Erol ÖZKAYAN                                   HAYSİYET DİVANI ASİL ÜYESİ
Muhammed ETKESER                     HAYSİYET DİVANI ASİL ÜYESİ

 

3. OLAĞAN GENEL KURUL

TARİH: 04.02.2015

YÖNETİM KURULU:

İlker ORAL                                       YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Abdullah BAYRAK                         YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Hasan CANDAN                              YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Yavuz YİĞİT                                    YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Meltem TURAN                              DERNEK GENEL SEKRETERİ
Mefküre ZÜMBÜLOVA                 DERNEK SAYMANI
Gaffar İhsan İPEKER                     YÖNETİM KURULU ASİL ÜYESİ
Ahmet PARSEKER                         YÖNETİM KURULU ASİL ÜYESİ
Ali Hadi TÜRKAY                           YÖNETİM KURULU ASİL ÜYESİ
Necat ALTIN                                   YÖNETİM KURULU ASİL ÜYESİ
Tanver Emre YILMAZ                   YÖNETİM KURULU ASİL ÜYESİ

(05.09.2016 tarihli karar ile Necat ALTIN’ın istifası sebebiyle Süleyman Selçuk ÇELİK Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine geçmiştir.)

DENETİM KURULU:

Mehmet YEDİLER                          DENETLEME KURULU BAŞKANI
Özcan GÖK                                       DENETLEME KURULU ASİL ÜYESİ
Müfit KARADEMİRLER               DENETLEME KURULU ASİL ÜYESİ

HAYSİYET DİVANI:

Faik ÇELİK                                     HAYSİYET DİVANI BAŞKANI
Türker ÇİLİNGİR                          HAYSİYET DİVANI ASİL ÜYESİ
Turgut ŞAHİN                               HAYSİYET DİVANI ASİL ÜYESİ

 

4. OLAĞAN GENEL KURUL

TARİH: 25.01.2017