Gizlilik Politikası

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne aittir, üçüncü kişiler tarafından kısmen veya tamamen kullanılamaz, paylaşılamaz veya işlenemez.

BOSİAD İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Son Güncelleme Tarihi: 05.05.2020

Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, söz konusu kanun ve bu kanunların ikincil mevzuatına uyumlu olarak gerek sizin gerekse üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına ve kanuni haklarının gözetilmesine özen göstermektedir. Dolayısıyla, internet sitesini ziyaret etmek yolu ile; işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olmaktasınız. İşbu metin, internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile birlikte değerlendirilir. Koşul ve şartlar ile kanuni haklarınızı aşağıda bulabilirsiniz.

Bosiad İnternet Sitesi

Şu anda bulunmakta olduğunuz, herhangi bir yol ile erişmiş olduğunuz www.bosiad.org.tr alan adına ait internet sitesi ve sitenin türevleri (“Bosiad İnternet Sitesi”), Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (“BOSİAD”) tarafından işletilen ve tasarruf yetkileri BOSİAD’a ait olan bir internet sitesidir.

Kullanıcıların İnternet Sitesini Kullanım Koşulları

Bosiad İnternet Sitesi’ne doğrudan veya dolaylı yollarla erişim sağlamış olan herhangi bir kişi (“Kullanıcılar”), işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ni ve Bosiad İnternet Sitesi’nde yer alan diğer kuralları, bağlayıcı bir sözleşme akdetme anlamında, okuyup anladığını ve ancak bu koşullarla Bosiad İnternet Sitesi’ni kullanabileceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

Bu nedenle Kullanıcılar, Bosiad İnternet Sitesi’nde yer alan tüm bilgi ve içeriklerin; Bosiad’ın yine Bosiad İnternet Sitesi’nden erişilebilmekte olan Bosiad Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar bağlamında Bosiad’ın sunmakta olduğu bir hizmet olduğunun farkındadırlar. Bosiad İnternet Sitesi’ne erişmek ve sitedeki içerikleri görüntülemek, Kullanıcılar’ın söz konusu hizmetlerden yararlanması ve faydalanması anlamına gelir.

Zira Bosiad, hiçbir şart ve koşulda, her ne kadar yer alan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu ve güncellğini sağlamak için azami özen göstermekte olsa da, Bosiad İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu garanti altına almaz, taahhüt etmez, yanlış veya belirtilen amaçların dışında kullanılmasından doğabilecek zarar ve olumsuzluklardan dolayı ve diğer sayılan hususlardan ötürü hiçbir sorumluluk kabul etmez. Aynı zamanda Bosiad, Bosiad İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve içerikleri herhangi bir zamanda, herhangi bir uyarı veya bildiri gerçekleştirmeden değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar, işbu hukuki bağlayıcı sözleşme anlamına gelen belge ve tüm koşulları kabul etmek şartı ile, Bosiad İnternet Sitesi’ne erişim sağlamaktadırlar.

Bosiad İnternet Sitesi’nde yer alan yazılı, görsel, işitsel tüm bilgi ve içerikler, kodlar, tasarımlar ve site ile ilgili veya sitede bulunan hiçbir içerik ve/veya bilgi; Bosiad’ın önceden yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı yollarla kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, ekleme veya çıkarma yapılamaz, hiçbir maksat ile kullanılamaz. Söz konusu yazılı izin alındığı takdirde ise, telif haklarının Bosiad’a ait olduğu hususu kullanılan içeriğin ön/ilk sayfasında/bölümünde belirtilmek şartı ile kullanılmalıdır.

Kullanıcılar, Bosiad İnternet Sitesi’ni, yalnızca hukuka tamamıyla uygun amaçlarla ve işbu metin ve Bosiad İnternet Sitesi’nde yer alan diğer hukuki metinlere uymak kaydıyla kullanabilirler. Dolayısıyla, Bosiad İnternet Sitesi’nde yer alan hiçbir veri, içerik, iletişim bilgisi, kimlik bilgisi ve/veya diğer içerik ve veriler; gerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, gerek 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, gerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, gerekse yürürlükteki diğer mevzuata aykırı şekilde Kullanıcılar tarafından kullanılamaz. Bu doğrultuda Kullanıcılar, Bosiad İnternet Sitesi’nde ve site ile ilgili yaptıkları her işlem ve fiilde, hukuki ve cezai sorumluluklarını yalnızca kendilerinde taşırlar. Kullanıcılar, Bosiad ve/veya üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden fiilleri işlemeyeceklerini, işlenmesine bilerek veya bilmeyerek de olsa aracılık etmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler. Bosiad İnternet Sitesi’ni kullanmanın ön ve ana koşulu, işbu hukuki metni ve diğer hukuki metin ve kuralları kabul etmekdir. Dolayısıyla, kullanıcıların üçüncü kişilere karşı uğratabilecekleri zararlardan ötürü Bosiad, gerekli tüm uyarı ve bilgilendirmeleri gerçekleştirmiş olup; hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bosiad, Kullanıcıların hukuka aykırı fiilerinden ötürü kanuni yollarla başvurma hakkını her daim saklı tutmaktadır.

Çerezler

Bosiad İnternet Sitesi, sitenin Kullanıcı tarafından kullanılmasını ve tekrarlı girişleri kolaylaştırması amacıyla bilgisayar sisteminize çerez gönderebilmektedir. Bilgisayar sisteminize zarar vermemekte olan söz konusu çerezler, Bosiad İnternet Sitesi’nde gezinmekte olduğunuz bölümler ve Bosiad’ın internet sitesi yolu ile sağlamakta olduğu hizmetlerden Kullanıcı’nın hangi hizmetleri kullanmakta veya hangilerine erişmekte olduğunu tespit amacıyla kullanılabilmektedir.

Çerezlerin kontrolü, Kullanıcı’nın elindedir. Otomatik olarak kabul edilmiş bulunan çerezler, Kullanıcı tarafından tarayıcı ayarlarından çerezleri engellemek suretiyle engellenebilmektedir. Bu konuda Kullanıcı, kendi çerezlerin kontrolünü kendisinde tutmaktadır. Ancak çerezlerin engellenmesi, işlevsel niteliklerinden ötürü; Kullanıcı’nın Bosiad İnternet Sitesi’ni kullanırken deneyiminin kalitesinin düşmesine neden olabilir ve sitede yer alan çeşitli işlevlerden faydalanmasını engelleyebilir. Çerezler hakkında, kullanımı Bosiad’ın sorumluluğunda olmayan ve kullanım sonucunda Bosiad’ın hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceği https://aboutcookies.org/ adresinden İngilizce olarak detaylı bilgi alabilir ve çerez engelleme konusunda detaylı içeriğe erişebilirsiniz.

Çerezler, işbu metinde yer alan amaçlar dışında Bosiad tarafından kullanılmamakta olup, ilgili iş ve işlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması ve ikincil mevzuata uygun olarak yürütülmekte, ve bu yol ile elde edilen kişisel verileriniz söz konusu mevzuata uygun biçimde işlenmekte, saklanmakta, güvenliği temin edilmektedir. Zira bu hususta, Bosiad İnternet Sitesi, SSL sertifikasyonu kullanarak, çerezler ve internet sitesi deneyimi konusunda Kullanıcıların güvenliğini sağlamak amacıyla hareket etmekte ve özen göstermektedir.

Dış Bağlantılar

Bosiad İnternet Sitesi, kendi içeriğinde, Bosiad tarafından kontrolü bulunmayan internet sitelerine erişim bağlantısı içerebilir. Başka internet siteleri de, Bosiad İnternet Sitesi’ne Bosiad’ın kontrolü bulunmadan erişim verebilirler. Söz konusu internet sitelerinin işleyebilecekleri kişisel verilerden ötürü Bosiad’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Gizlilik

Bosiad İnternet Sitesi kullanılarak paylaşılmakta olan veya kullanım esnasında sunulmuş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri olarak nitelendirilen kişisel veriler; Bosiad tarafından üçüncü kişilere Bosiad’a ticari fayda sağlayacak şekilde kullandırılamaz, satılamaz, kiralanamaz. Dolayısıyla Bosiad, internet sitesi yoluyla sağladığı tüm veri ve içerikleri gizlilik haklarına saygı duyarak korur. Bosiad, hizmetlerini geliştirmek ve sunmak amacıyla, istatistiksel verileri kullanabilmektedir. Bu veriler, kişilikleri açıklamadan kullanılmakta ve Bosaid çalışanları ile dijital hizmetler alınan kişiler haricinde diğer üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bosiad çalışanları ve Bosiad’ın hizmet almakta olduğu kişiler ile Bosiad arasında, söz konusu verileri korumak amacıyla gerekli tedbirler alınmaktadır. Dolayısıyla Bosiad, kanunda ve Bosiad İnternet Sitesi’nde yer alan hukuki metinlerde yer alan sınırlı kapsamda verilerinizi işlemektedir ve gizlilik yükümlülüklerini yerine getirmek için azami gayret ve özen göstermektedir.