Bosiad Etkinlik Kayıt-Başvuru KVKK Bilgilendirme Metni

Başvurucu ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (“Bosiad”), işbu başvuru ve etkinlik/hizmet kapsamında kendisine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sağlanan kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması (“KVK”) mevzuatına uygun bir şekilde işleyeceğini ve koruyacağını kabul ve taahhüt ederler. Bosiad, işbu başvuru ve program kapsamında Başvurucu tarafından iletilen gerçek kişi temsilcilerinin ve diğer paydaşların kişisel verilerinin korunmasına hassasiyet gösterir.

İşbu başvuru/form doldurumu kapsamında söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi ve etkinlik/hizmet kapsamında başvuru sürecinin yönetilmesi gerekliliklerinden dolayı, Başvurucu tarafından sunulan gerçek kişi temsilcilerin ve diğer paydaşların kişisel verilerini programın/etkinliğin/hizmetin gerçekleştirilmesi amacı ile ilgili başvurunun/form doldurumunun yapıldığı program/etkinlik/hizmet süresince işleyebilir, ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve/veya Bosiad bünyesindeki diğer etkinliklerinden haberdar olmaları amacıyla (elektronik iletilerin gönderilmesi de dahil) işleyebilir ve ifa yardımcıları ile bu doğrultuda paylaşabilir.

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yine internet sitemizde bulunan iletişim adresimize yazılı olarak iletebilirsiniz. Bosiad ve Başvurucu; ilgili başvuru, program ve bu kapsamında edinilen kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini teminen gerekli işlemleri yapmayı kabul ve beyan eder.

(İşbu metin, www.bosiad.org.tr adresinde yer alan diğer Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası ile Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile birlikte değerlendirilecektir. İşbu metinde işlenmeyen hususlar için söz konusu metinlere göz atınız.)