BOSİAD KVKK RIZA METNİ

Bosiad’a söz konusu form ile iletmiş olduğum kişisel veri ve kurum/kuruluş üyeliği kapsamındaki özel nitelikli kişisel veriler dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Bosiad’ın birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişiler ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim. İşbu veri işlemenin sonucunda, başvuru/kayıt yapmış olduğum etkinlik/hizmet/programın yerine getirilmesi gereğince ve/veya doldurmuş olduğum formun amacı doğrultusunda söz konusu kaydı/başvuruyu/form doldurma işlemini yapmam sebebine dayanarak tarafımla bu amaç ile iletişime geçilebilecektiğini kabul ediyorum. İşbu beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. Maddesi’nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu; söz konusu formu Bosiad’a ileterek kabul etmiş olduğumu beyan ediyorum.

(İşbu metin, www.bosiad.org.tr adresinde yer alan diğer Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası ile Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile birlikte değerlendirilecektir. İşbu metinde işlenmeyen hususlar için söz konusu metinlere göz atınız.)