Aydınlatma Metini ve Muvakatname

Başvuru – Kişisel Verilerin Korunması

Başvurucu ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (“BOSİAD”), işbu başvuru ve program kapsamında kendisine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sağlanan kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması (“KVK”) mevzuatına uygun bir şekilde işleyeceğini ve koruyacağını kabul ve taahhüt ederler. BOSİAD, işbu başvuru ve program kapsamında Başvurucu tarafından iletilen gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verilerinin korunmasına hassasiyet gösterir.

İşbu başvuru kapsamında söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi ve program kapsamında başvuru sürecinin yönetilmesi gerekliliklerinden dolayı, Başvurucu tarafından sunulan gerçek kişi temsilcilerin kişisel verilerini programın gerçekleştirilmesi amacı ile ilgili başvurunun yapıldığı/yapılacağı program süresince işleyebilir, ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve/veya BOSİAD bünyesindeki diğer etkinliklerinden haberdar olmaları amacıyla (elektronik iletilerin gönderilmesi de dahil) işleyebilir ve ifa yardımcıları ile bu doğrultuda paylaşabilir.

KVK Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yine internet sitemizde bulunan iletişim adresimize yazılı olarak iletebilirsiniz.

BOSİAD ve Başvurucu; ilgili başvuru, program ve bu kapsamında edinilen kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini teminen gerekli işlemleri yapmayı kabul ve beyan eder.