Sayın Üyemiz;

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Ocak 2019 Perşembe günü, saat 15:00’de, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde 2.Sokak No.2 Nilüfer/Bursa adresindeki BTSO / BOSB Yönetim Binasının Çok Amaçlı Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk temin edilememesi göz önüne alınarak, zaman israfını önlemek açısından, 31 Ocak 2019 Perşembe günü, aynı saat ve yerde, aşağıda belirtilen gündeme uygun olarak yapılacak toplantımıza katılımınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Abdullah BAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM:

1- Yoklama ve açılış,

2- Divan heyetinin teşekkülü (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Katip Üye) ve toplantı     tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi,

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

  1. a) Başkanın konuşması,
  2. b) Raporun okunması.

5- Denetim Kurulu Raporunun okunması,

6-2017 ve 2018 yılı Gelir ve Gider Tablolarının okunması,

7-Okunan raporlar hakkında müzakere açılması, kabulü veya reddi,

8-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibraları,

9-Tahmini Bütçenin okunması, müzakeresi ve tasdiki. Yönetim Kurulu’na fasıllar arasında değişiklik yapma yetkisinin verilmesi,

10-Yönetim Kurulu tarafından aidat borçları nedeni ile üyeliği sona erdirilen ve aidat borcu

olan üyeler için yapılacak uygulamanın kararlaştırılması,

11-Dernek unvanımızın Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirilmesi hk. tüzük tadili yapılması,

12– Tüzüğümüzün; 4. Madde j bendi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

13-Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı Asil ve Yedek Üyelerinin

Seçilmesi,

14-Dilek ve Temenniler,

15-Kapanış

2019 GENEL KURUL ÇAĞRI YAZISI