Türkiye’nin ilk ve en köklü organize sanayi bölgesi Bursa OSB’yi daha işler hale getirmek, bölge sanayicilerinin sıkıntılarını dile getirme ve çözüm bulma konusunda daha aktif olunacak bir dönemi başlatmak için tam 10 yıl önce kurulan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), gelecek 10 yılını üyeleriyle birlikte planlama kararı aldı.

Üyelerinin hizmet alımı ve kalitesini arttırmak, üyelerinin müşterek ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak amacıyla hareket eden, bu dayanışma ile hem faaliyet gösterdiği sanayi bölgesinin kalkınmasına, bunun vesilesiyle de ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmayı odağında tutan BOSİAD, geleceğini üyeleriyle birlikte tasarlayabilmek amacıyla 10. yılında bir Arama Konferansı gerçekleştirmek için harekete geçti.

Yönetim Kurulu Başkan yardımcılarından İpeker Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker’in yürütücülüğünde sadece derneğin değil, Bursa OSB’nin gelecek 10 yılını da değerlendirecek olan BOSİAD, Arama Konferansı’ndan elde edilecek çıktıları, Derneğin 29 Nisan’daki 6. Olağan Genel Kurul’da üyeleriyle, 10 Ağustos’taki kuruluş yıldönümünde de kamuoyu ile paylaşacak.

ÇAĞAN: BOSİAD’IN GELECEĞİNİ HEP BİRLİKTE TARTIŞALIM

Katılımlı bir planlama metodolojisi olan Arama Konferansı ile ortak akıl yaratarak BOSİAD’ın geleceğini inşa etmeye hazırlandıklarını dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, böylece ortak görüş yaratmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Başkan Çağan; ‘Değişen dünya düzeni, vizyonu içerisinde gelin BOSİAD’ın geleceğini hep beraber tartışalım’ dedi.

NELER YAPILACAK?

BOSİAD, önümüzdeki 10 yılın yol haritasını ortak akılla belirlemek için şu çalışmaları hayata geçirecek:

  • BOSİAD 10 yılda neler ortaya koymuş raporlanacak.
  • Derneğin kurucuları ve geçmiş dönem başkanları ile bizzat görüşülerek ya da online toplantı yapılarak geçmişte yapılanlar ve gelecekte yapılması gerekenler dinlenecek.
  • Gelecek vizyonunun ortaya konulması için en eski ve en yeni üyelerle aynı masa ya da aynı ekran etrafında toplanılacak. Beyin fırtınaları, tartışma ve yorum konuları genelden özele doğru ele alınacak. Bu toplantılarda şu sorulara cevap aranacak: Bir SİAD hangi konuları öncelemelidir? BOSİAD’ın öncelikli hedefleri neler olmalıdır? BOSİAD’dan beklentileriniz nelerdir?
  • Üyelerle ve üye olmayan bölge sanayicileriyle bir “Algı Anketi” yapılacak.
  • Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkacak sonuçlarla belirlenecek ‘Gelecek 10 yıllık vaat’, bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılıp taahhüt altına girilecek.