Sayı: 2021/34
Konu: Genel Kurul Toplantısı ertelemesi hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı Kısmi Kapanma Genelgesi gereğince; Derneğimizin 29/04/2021 tarihinde yapılacak olan 6. Olağan Genel Kurul toplantısı ertelenmiştir.

Covid 19 pandemi sürecinin seyrine göre belirlenecek yeni toplantı tarihi; sms, e-posta ve www.bosiad.org.tr web sitemizden tarafınıza bildirecektir.

Sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

Rasim ÇAĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

6. OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME DUYURU YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNDEM:

1- Yoklama ve açılış,

2- Divan heyetinin teşekkülü (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Katip Üye) ve toplantı     tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi,

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

a) Başkanın konuşması,

b) Raporun okunması.

5- Denetim Kurulu Raporunun okunması,

6-2019 ve 2020 yılı Gelir ve Gider Tablolarının okunması,

7-Okunan raporlar hakkında müzakere açılması, kabulü veya reddi,

8-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibraları,

9-Tahmini Bütçenin okunması, müzakeresi ve tasdiki. Yönetim Kurulu’na fasıllar arasında değişiklik yapma yetkisinin verilmesi,

10-Yönetim Kurulu tarafından aidat borçları nedeni ile üyeliği sona erdirilen ve aidat borcu olan üyeler için yapılacak uygulamanın kararlaştırılması,

11-Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi,

12-Dilek ve Temenniler,

13-Kapanış


FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ…