Sayın Üyemiz,

Bildiğiniz üzere Kısmi Kapanma Genelgesi gereğince; Derneğimizin 6. Olağan Genel Kurulunun ikinci tarihli toplantısı ertelemek zorunda kalınmıştır. 15 Haziran tarihi itibari ile Sivil Toplum Kuruşları için Genel Kurul Toplantılarına gerekli mesafe ve kurallara uyulması kaydıyla tekrar yapılması izni verilmiştir.

Bu nedenle 01 Temmuz 2021 Perşembe günü, saat 15:00’de Bursa Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde 2.Sokak No.2 Nilüfer/Bursa adresindeki BTSO / BOSB Yönetim Binasının Çok Amaçlı Salonunda, aşağıda belirtilen gündeme uygun nisapsız olarak yapılacak toplantımıza katılımınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Rasim ÇAĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM:

1- Yoklama ve açılış,

2- Divan heyetinin teşekkülü (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Katip Üye) ve toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi,

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

    a) Başkanın konuşması,

    b) Raporun okunması.

5- Denetim Kurulu Raporunun okunması,

6-2019 ve 2020 yılı Gelir ve Gider Tablolarının okunması,

7-Okunan raporlar hakkında müzakere açılması, kabulü veya reddi,

8-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibraları,

9-Tahmini Bütçenin okunması, müzakeresi ve tasdiki. Yönetim Kurulu’na fasıllar arasında değişiklik yapma yetkisinin verilmesi,

10-Yönetim Kurulu tarafından aidat borçları nedeni ile üyeliği sona erdirilen ve aidat borcu
olan üyeler için yapılacak uygulamanın kararlaştırılması,

11-Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı Asil ve Yedek Üyelerinin
Seçilmesi,

12-Dilek ve Temenniler,

13-Kapanış

Not: Toplantıda oturma düzeni pandemi kuralları çerçevesinde gerekli sosyal mesafe kurallarına uyularak uygulanacaktır.

GENEL KURUL DUYURU YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ


FAALİYET RAPORUFAALİYET RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ