Sayın Üyemiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Ocak 2019 Perşembe günü yeterli çoğunluk sağlanamadığından gerçekleşememiştir.

Bu nedenle 31 Ocak 2019 Perşembe günü, saat 15:00’de Bursa Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde 2.Sokak No.2 Nilüfer/Bursa adresindeki BTSO / BOSB Yönetim Binasının Çok Amaçlı Salonunda, aşağıda belirtilen gündeme uygun nisapsız olarak yapılacak toplantımıza katılımınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

Abdullah BAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM:

1- Yoklama ve açılış,

2- Divan heyetinin teşekkülü (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Katip Üye) ve toplantı     tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi,

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

  1. a) Başkanın konuşması,
  2. b) Raporun okunması.

5- Denetim Kurulu Raporunun okunması,

6-2017 ve 2018 yılı Gelir ve Gider Tablolarının okunması,

7-Okunan raporlar hakkında müzakere açılması, kabulü veya reddi,

8-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibraları,

9-Tahmini Bütçenin okunması, müzakeresi ve tasdiki. Yönetim Kurulu’na fasıllar arasında değişiklik yapma yetkisinin verilmesi,

10-Yönetim Kurulu tarafından aidat borçları nedeni ile üyeliği sona erdirilen ve aidat borcu

olan üyeler için yapılacak uygulamanın kararlaştırılması,

11-Dernek unvanımızın Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirilmesi hk. tüzük tadili yapılması,

12– Tüzüğümüzün; 4. Madde j bendi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

13-Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı Asil ve Yedek Üyelerinin

Seçilmesi,

14-Dilek ve Temenniler,

15-Kapanış

2019 GENEL KURUL ÇAĞRI YAZISI