Sayın Üyemiz,

Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı; 31 Ocak 2023 Salı günü, saat 15:00’de, Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Mavi Cadde 2.Sokak No.2, Nilüfer/Bursa adresindeki BTSO / BOSB Yönetim Binası, Çok Amaçlı Salonunda yapılacaktır.

Öte yandan dünkü duyuruda sehven 9 Şubat olarak belirtilen çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek olan 7. Olağan Genel Kurulumuzun tarihi 14 Şubat 2023 Salı günü, saat 15:00 olarak DÜZELTİLMİŞTİR.  Yine yukarıda belirtilen aynı yerde aşağıdaki gündeme uygun olarak yapılacak toplantımıza katılımınızı önemle rica ederiz.

Genel Kurulumuza ilişkin duyuru ayrıca derneğimizin resmi internet sayfasında (www.bosiad.org.tr) yayınlanmıştır.

Saygılarımızla,

Rasim ÇAĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1- Yoklama ve açılış,
2- Divan heyetinin teşekkülü (1 Başkan, 2 Katip Üye) ve toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi,
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
    a) Başkanın konuşması,
    b) Raporun okunması.
5- Denetim Kurulu Raporunun okunması,
6-2021 ve 2022 yılı Gelir ve Gider Tablolarının okunması,
7-Okunan raporlar hakkında müzakere açılması, kabulü veya reddi,
8-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibraları,
9-Tahmini Bütçenin okunması, müzakeresi ve tasdiki. Yönetim Kurulu’na fasıllar arasında değişiklik yapma yetkisinin verilmesi,
10-Yönetim Kurulu tarafından aidat borçları nedeni ile üyeliği sona erdirilen ve aidat borcu olan üyeler için yapılacak uygulamanın kararlaştırılması,
11-Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi hakkında görüşülmesi,
12-Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi,
13-Dilek ve Temenniler,
14-Kapanış

GENEL KURUL DUYURU YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ


FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ